Iravunq

«ԼԵԳԻՏԻՄՈՒՍ» իրավաբանական ընկերության կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրվող խորհրդատվության մեկնարկային գինն է 10 000 ՀՀ դրամ:

Իրավական խորհրդատվություն

15000-25000, երկարաժամկետ՝ սկսած 100000-ից

Փաստաթղթերի իրավական փորձաքննություն (աուդիտ)

10000-30000, երկարաժամկետ՝ սկսած 200000-ից

Պայմանագրերի նախապատրաստում և կազմում

30000-100000, երկարաժամկետ՝ սկսած 250000-ից

Մասնակցություն քաղաքացիական և վարչական դատավարությանը

սկսած 100000-ից, երկարաժամկետ՝ սկսած 200000-ից

Քրեական դատավարություն

սկսած 300000-ից, երկարաժամկետ՝ սկսած 600000-ից

Ընտանեկան իրավաբան (պայմանագիրը կնքվում է առնվազն 6 ամսով)

Ընտանիքի Յուրաքանչուր չափահաս անձի համար 10000
Անչափահաս 5000