rccwriting

Ընդհանուր իրավական խորհրդատվություն

Եթե Ձեր կյանքում հայտնվել են խնդիրներ, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ է իրավաբանական աջակցություն կամ եթե Դուք ցանկանում եք ուսումնասիրել այս կամ  այն իրավիճակի իրավաբանական, իրավական ասպեկտը…

Business people shaking hands in office

Իրավական և այլ փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննություն

-Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ կատարվող գրագրություն` հետագայում բացասական իրավական կամ այլ հետևանքների առաջացման ռիսկերի գնահատմամբ:     

Business people shaking hands in office

Բանակցություններում իրավաբանի մասնակցություն

Գործարար և այլ բանակցություններում իրավաբան-մասնագետի մասնակցություն, անմիջական իրավական խորհրդատվություն, փորձաքննություն և կազմվող…

rccwriting

Խորհրդատվություն և պրակտիկ մասնակցություն

Քրեաիրավական,
Վարչաիրավական,
Քաղաքացիաիրավական,
Հարկային,
Մաքսային,
Business people shaking hands in office

Կորպորատիվ Սպասարկում

Ինչումն է կայանում մեկ աշխատակցի փոխարեն ողջ կազմակերպության կողմից միևնույն ծառայությունների մատուցման առավելությունը 1.“Լեգիտիմուս” իրավաբանական ծառայության հետ…

Business people shaking hands in office

Հաշվապահական և ֆինանսական խորհրդատվություն

Այսուհետ ,,Լեգիտիմուս,, իրավաբանական գրասենյակը հանդես է գալու նոր ծառայությամբ՝ ,,հաշվապահական և ֆինանսական խորհրդատվություն ,, հարկային և ֆինանսական ոլորտին վերաբերող ցանկացած…

Business people shaking hands in office

Եվրոպական դատարանին ուղղված փաստաթղթերի կազմում

Եթե Դուք կարծում եք, որ Ձեր խնդրին բավարար լուծում կտրվի միայն եվրոպական դատարանում, ապա այս ծառայությունը Ձեզ համար է: Մենք կիրականացնենք մարդու իրավունքների և հիմնարար …

rccwriting

Կոնսիլիացիա, Մեդիացիա (Վեճի այլընտրանքային լուծում)

Conciliation – երկու կողմերի միջև իրավական խորհրդատվություն և փորձաքննության ճանապարհով եղած խնդրի երկկողմանի շահավետ և օպտիմալ լուծման…

Business people shaking hands in office

 ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց խորհրդատվություն

Քաղաքացիություն չունեցող, կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց և օտարերկրյա քաղաքացիներին իրավունքի բոլոր ճյուղերի վերաբերյալ…

Business people shaking hands in office

Due Diligence` իրավական ինֆորմացիայի հավաքագրում

Պոտենցիալ գործընկերոջ` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի. գործունեության, իրավական և տնտեսական կարգավիճակի, գործնական պատմության…

rccwriting

Այլ պետությունների իրավական ոլորտին վերաբերող խորհրդատվություն

– Այլ պետություններում գործող օրենսդրության վերաբերյալ` այդ պետությունում գործունեություն ծավալելու մտադրություն կամ այլ …

Business people shaking hands in office

Գրին քարտի և քաղաքացիության ձեռքբերման

«Լեգիտիմուս» իրավաբանական ընկերությունը սկսել է իր համագործակցությունը Ամերիկայի Միացյալ նահանգների Կալիֆորնիա… 

Business people shaking hands in office

ՌԴ-ից վտարման մասին վարչական որոշման վիճարկում

Լեգիտիմուս իրավաբանական ընկերությունը հանդես է գալիս նոր ծառայությամբ: Այսուհետ մեր ռուսաստանյան մասնագետների օգնությամբ դուք կարողեք…