2012 թվականից զուգահեռ սովորում է Երևանի պետական համալսարանի միջազային հարաբերություններ ֆակուլտետում, և Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում:

2016 թվականից աշխատում է «Լեգիտիմուս» ՍՊԸ-ում որպես կրտսեր իրավաբան: