2012-2016 թվականներին սովորել է Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում, ստացել է բակալավրի աստիճան:

Մասնագիտական պրակտիկա է անցել Հայաստանի քաղաքացիական վերաքննիչ դատարանում, Կենտրոնական բանկում և Մարդու իրավունքնրի պաշտպանի գրասենյակում:

2016 թվականին միացել է Լեգիտիմուսի թիմին, որպես իրավախորդատու: