Տիգրան Սահակյան

TigranSahakyan1986թ.ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը՝ ստացել է իրավաբանի որակավորում
1986-1987 Երևան քաղաքի Շահումյան շրջանի Դատախազության քննիչ
1987-1990 Անիի շրջանի դատախազի օգնական
1990-1993 Երևան քաղաքի Խորհրդային շրջանի դատախազի օգնական
1993-1996 Երևան քաղաքի Մյասնիկյանի շրջանի դատախազի օգնական
1996-1999 Երևան քաղաքի Խորհրդային շրջանի ժող. Դատարանի դատավոր
1999-2000 ՀՀ քրեական և զինվորական գործերով վերաքննիչ դատարանի դատավոր
2000-2013 ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարանի դատավոր
1997-2012 Աճառյանի անվ. համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ավարտական քննությունների հանձնաժողովի նախագահ

1999-2011 Աճառյանի անվ. Համալսարանի դասախոս (քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, Կրիմինալոգիա և այլն )
2002-2012 Մասնակցություն քաղաքացիական, վարչական, քրեական իրավունքի ճյուղերին վերաբերող սեմինարների ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, Շվեցիարիայում, Իտալիայում, ինչպես նաև դատական դեպարտամենտի կողմից կազմակերպված ամենամյա դատավորների վերապատրաստման դասընթացների:
1997-ից Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ)