201703.02
0
Ուրախ ենք հայտնել, որ Լեգիտիմուս իրավաբանական գրասենյակը այսուհետ հանդես է գալիս նոր ծառայությամբ՝ իրավաբանական ապահովագրություն
Ապահովագրության պայմանագրերը կարող են լինել տարեկան ըստ ոլորտների /խորհրդատովություն և սպասարկում/ .
– Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
– Ընտանեկան խնդիրներ
– Աշխատանքային խնդիրներ
– Իրավաբանական անձանց համար կորպորատիվ բնույթի խնդիրներ
– Բնակչության սպասարկման և սպառողական ոլորտի խնդիրներ
– Հեղինակային իրավունք և մտավոր սեփականություն
– Միգրացիոն, քաղաքացիության հետ կապված հարցեր
– Հարկային և մաքսային խնդիրներ
– Պայմանագրային խնդիրներ
– Ժառանգական խնդիրներ
– Անշարժ գույքի սեփականության հետ կապված խնդիրներ
– Վարկային, բանկային խնդիրներ
– Զինվորական օրենսդրության հետ կապված խնդիրներ
– Հաշվապահական խնդիրներ
– Due diligence
– Օտարերկրյա իրավունքի և օրենքների հարցերով
– Դատական վեճերով /քաղաքացիական, վարչական, քրեական գործերով զեղչ 20 % /
Կամ ընդհանուր
– Իրավաբանական խորհրդատվություն
– Իրավաբանական սպասարկում ֆիզիկական անձանց համար /full sevice/ կամ ընտրովի
– Իրավաբանական սպասարկում իրավաբանական անձանց համար / full service/ կամ ընտրովի