Վարչական իրավունք

Վարչական իրավունք. իրավունքի ճյուղ, իրավական նորմերի համակցություն, որը կարգավորվում է գործադիր իշխանության ոլորտում առաջացող հասարակական հարաբերությունները:

 

Ծառայությունները ներառում են՝

 

 

 • Միջամտող վարչական ակտը վերացնելը (անվավեր ճանաչելը) կամ փոփոխելը, բացառությամբ ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված տուգանքի վարչական ակտերի
 • Բարենպաստ վարչական ակտ ընդունել պարտավորեցնելը, ներառյալ` որոշում կայացնելը
 • Որոշակի գործողություններ կատարելը կամ վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված գործողություններից ձեռնպահ մնալը
 • Վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելը
 • Այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտը կամ գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելը
 • Իրավահարաբերության առկայությունը կամ բացակայությունը ճանաչելը

Հաջողված գործեր

Գործ 1

Double click to change this paragraph text. This is not a Lorem Ipsum text, but we still want to keep it long, blah-blah-blah, is it long yet? Oh it's enough, double click to edit :)

Գործ 2

Double click to change this paragraph text. This is not a Lorem Ipsum text, but we still want to keep it long, blah-blah-blah, is it long yet? Oh it's enough, double click to edit :)

Գործ 3

Double click to change this paragraph text. This is not a Lorem Ipsum text, but we still want to keep it long, blah-blah-blah, is it long yet? Oh it's enough, double click to edit :)

Դուք

Հաճախորդների կարծիքները

 • Argam Asatryan

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages.

 • Emma Haroyan

  y of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galle

 • Levon Harutyunyan

  ver since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has sLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages.